ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემები (EACS)

ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემის (EACS)  მიზანია დაიცვას თანამშრომლები, დოკუმენტაცია და მონაცემები.

იგი საშუალებას იძლევა, კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ინფრასტრუქტურაზე ან ინფორმაციაზე, მხოლოდ შესაბამის ავტორიზებულ პირებს ჰქონდეთ წვდომა.

ჩვენი სისტემები მოიცავს, როგორც ელექტრო საკეტების, ასევე აპარატურის ფართო სპექტრს, რომელიც გამოიყენება კარებზე, ტურნიკეტებზე, შლაგბაუმზე, შემნახველ კარადებზე, სასერვერო თუ ელექტრო კარადებზე და სხვა.

გთავაზობთ სერვისებს გარანტიითა და გარანტიის გარეშე პროდუქტებისტვის.