სიახლეები

შენობის მართვის სისტემები

ვიდეო სამეთვალყურეო და უსაფრთხოების სისტემები

ელექტროობა

ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემები (EACS)

უწყვეტი კვების სისტემები (ups)

სენსორები & მზომები

სახანძრო უსაფრთხოება

საკონფერენციო სისტემები

კიბერუსაფრთხოება

ქსელური ინფრასტრუქტურა

CLOUD გადაწყვეტილებები

ჰიპერკონვერგენტული გადაწყვეტილება

პერსონალური სისტემები

სასტუმროს გადაწყვეტილებები

სხვა ტექნიკური გადაწყვეტილებები

სერვერული ინფრასტრუქტურა

კიბერ უსაფრთხოება

ქსელური ინფრასტრუქტურა

Canon- ის ოფიციალური პარტნიორი

Canon CEE Partner Conference 2022

“აითი თექმა” Dell Inc- ის ოქროს პარტნიორის წოდება მიიღო

საკვალიფიკაციო გამოცდა

ჩვენ “Fortinet”-ის პარტნიორები გავხდით!

ჩვენ CISCO-ს პარტნიორები გავხდით!