ვიდეო სამეთვალყურეო და უსაფრთხოების სისტემები

ვიდეო სამეთვალყურეო და უსაფრთხოების სისტემები

გთავაზობთ თანამედროვე ვიდეო სამეთვალყურეო და უსაფრთხოების სისტემებს.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

1.კონსულტაცია

2.გეგმარება, ვიდეო სამეთვალყურეო და უსაფრთხოების სისტემების შერჩევა.

3. მონტაჟი და სისტემის გამართვა

4. შემდგომი მეთვალყურეობა და ტექნიკური მხარდაჭერა

გთავაზობთ სერვისებს გარანტიითა და გარანტიის გარეშე პროდუქტებისთვის.