სახანძრო უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოებასახანძრო უსაფრთხოების სისტემები მოიცავს, როგორც აქტიურ, ისე პასიურ კომპონენტებს, რომლებიც ერთიანობაში უზრუნველყოფენ ადამიანების და ქონების სახანძრო უსაფრთხოებას.

რა კომპონენტებისგან შედგება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები?

  • ადრეული ფიქსაციის სისტემა – აფიქსირებს ცეცხლის კერას, ადრეულ ფაზაში.
  • შეკავების სისტემა– ხელს უშლის ცეცხლს გავრცელებაში
  • ევაკუაციის სისტემა -უზრუნველყოფს შენობაში მყოფი ადამიანების უსაფრთხო ევაკუაციას.

სწორად დაგეგმილი და დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები განაპირობებს თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის უსაფრთხოებას და სიმშვიდეს.