სახანძრო უსაფრთხოები სისტემები მოიცავს, როგორც აქტიურ, ისე პასიურ კომპონენტებს, რომლებიც ერთიანობაში უზრუნველყოფენ ადამიანების და ქონების უსაფრთხოებას.

რა კომპონენტებისგან შესდგება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები?

  • ადრეული ფიქსაციის სისტემა – აფიქსირებს ცეცხელის კერას, ადრეულ ფაზაში.
  • შეკავების სისტემა– ხელს უშლის ცეცხლს გავრცელებაში
  • ევაკუაციის სისტემა -უზრუნველყოფს შენობაში მყოფი ადამიანების უსაფრთხო ევაკუაციას

 

სწორად დაგეგმილი და დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები განაპირობებს თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის უსაფრთხოებას და სიმშვიდეს.