ქსელური ინფრასტრუქტურა

ქსელისა და უსაფრთხოების მიმართულებით IT Tech გთავაზობთ სრულ მომსახურებას: ინფრასტრუქტურის დაგეგმარებას, მორგებულ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს, მიწოდებას, ინსტალაცია/დეინსტალაციას და მხარდაჭერას (Support).

IT Tech გთავაზობთ:

  • ფიზიკურ აპარატურას (Hardware)
  • პროგრამულ უზრუნველყოფას (Software) 
  • საინჟინრო საინსტალაციო მომსახურებას

პროდუქტები:

WIFI – ARUBA, CISCO, RUKUS

Firewall – CISCO, FORTINET, PALOALTO, JUNIPER

WAF/LB – F5, FortiWeb, ForcePoint, RadWare

SDN – CISCO ACI  Vmware NSX, HP OpenStack Riverbed