თქვენ უკვე შეგიძლიათ Cisco-ს პროდუქციის ოფიციალურად შეძენა და ინსტალაცია! Cisco არის ამერიკული კომპანია რომელიც ანვითარებს, აწარმოებს და ყიდის ქსელურ ტექნიკას, პროგრამულ უზრუნველყოფას, სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებს და სხვა მაღალტექნოლოგიურ მომსახურებებსა და პროდუქტებს.