ჰიპერკონვერგენტული გადაწყვეტილება

ჰიპერკონვერგენტული გადაწყვეტილება

ჰიპერკონვერგენტული ინფრასტრუქტურა (HCI) არის პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ განსაზღვრული, ერთიანი სისტემა, რომელიც აერთიანებს მონაცემთა ტრადიციული ცენტრის ყველა ელემენტს: შენახვა, გამოთვლა, ქსელი და მართვა.

IT Tech-ის გადაწყვეტილებები მოიცავს: Lenovo VX . HPE SimpliVity . VSAN

ჰიპერკონვერგენტული გადაწყვეტილება